НАШ ДОМ АККАУНТ ЕООД е специализирано финансово-счетоводно дружество. Дружеството извършва както пълно счетоводно обслужване, така и отделни счетоводни, данъчни и консултантски услуги.

Основните услуги, предлагани от НАШ ДОМ АККАУНТ ЕООД, са:

 • Абонаментно счетоводно обслужване;

 • ТРЗ;

 • Годишно счетоводно приключване;

 • Съставяне на финансови отчети;

 • Изготвяне и подаване на годишни данъчни декларации;

 • Изготвяне на годишни статистически форми;

 • Консултации в сферата на данъчното и трудово-осигурителното право;

 • Консултации в сферата на управлението на фирмите;

 • Регистрация и пререгистрация на дружества в Агенцията по вписванията;

 • Изготвяне и подаване на ИНТРАСТАТ декларации;

 • Изготвяне и подаване на декларации по ЗДДС;

 • Изготвяне и подаване на декларации, носители на осигурителна информация.

Екипът на НАШ ДОМ АККАУНТ ЕООД включва квалифицирани специалисти, които притежават необходимите знания, умения и опит за предоставяне на качествени услуги и консултации.

С цел осигуряване на пълно и качествено обслужване на клиентите, НАШ ДОМ АККАУНТ ЕООД има изградени партньорски отношения със специализирани одиторски предприятия и адвокатски кантори.